Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835599

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
IV SA/Gl 52/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi B. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.