Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903671

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 listopada 2011 r.
IV SA/Gl 233/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sędziowie WSA: Iwona Bogucka, Rafał Wolnik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Z.P. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie inspekcji pracy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.