Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840601

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 listopada 2015 r.
IV SA/Gl 131/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie WSA: Renata Siudyka, Beata Kalaga-Gajewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi B.R. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia zdolności do służby w policji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.