IV SA/Gl 104/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871042

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 sierpnia 2013 r. IV SA/Gl 104/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński.

Sędziowie WSA: Andrzej Matan, Stanisław Nitecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rodziny zastępczej-umorzenia należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.