IV KO 144/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3146934

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2020 r. IV KO 144/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia SN Małgorzata Gierszon

Sentencja

W dniu 6 lutego 2020 r. w sprawie z wniosków P. C. o wznowienie postępowania w sprawie V K (...) Sądu Okręgowego w K. zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt II AKa (...) - na podstawie art. 429 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. w zw. z art. 120 § 2 k.p.k. zarządziła:

odmówić przyjęcia pism P. C. z dnia: 22 marca 2019 r. oraz z dnia 12 lutego 2019 r., które wpłynęły do Sądu Najwyższego jako wnioski o wznowienie postępowania w powyżej wskazanej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.