IV KK 471/20, Niezadowolenie jako główna podstawa skargi kasacyjnej. Przedmiot zaskarżenia kasacją. - Postanowienie Sądu... - OpenLEX

IV KK 471/20, Niezadowolenie jako główna podstawa skargi kasacyjnej. Przedmiot zaskarżenia kasacją. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093356

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.