IV KK 363/16, Upływ 6 miesięcy od zakończenia okresu próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary jako okoliczność... - OpenLEX

IV KK 363/16, Upływ 6 miesięcy od zakończenia okresu próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary jako okoliczność wyłączająca objęcie kary karą łączną. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2261744

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.