IV KK 279/14, Zakresy pojęć czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKW 2015/7/57

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.