IV CSK 710/15, Odmowa przyjęcia pomocy społecznej przez osobę chorą a nieobjęcie tej osoby oparciem społecznym. - Postanowienie... - OpenLEX

IV CSK 710/15, Odmowa przyjęcia pomocy społecznej przez osobę chorą a nieobjęcie tej osoby oparciem społecznym. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994284

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.