Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695195

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 lipca 2019 r.
IV CSK 70/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes SN Dariusz Zawistowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku J. W. przy uczestnictwie I. W. o podział majątku wspólnego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 lipca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt II Ca (...),

Dnia 11 lipca 2019 r. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.