IV CSK 569/19, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach wynikających ze stosowania ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec... - OpenLEX

IV CSK 569/19, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach wynikających ze stosowania ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Postępowanie z wniosku o uchylenie nadzoru prewencyjnego. Skarga kasacyjna na postanowienie, w którym sąd wypowiada się co do zasadności uchylenia nadzoru prewencyjnego. Prawomocność materialna postanowień orzekających co do istoty. Ograniczony skutek prawomocności materialnej orzeczenia, którym uwzględniono wniosek o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie. Zasadność uchylenia nadzoru prewencyjnego. Przesłanki stosowania nadzoru prewencyjnego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3081298

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.