IV CSK 543/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497682

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. IV CSK 543/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Władysław Pawlak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku K. D. przy uczestnictwie D. D. o zniesienie współwłasności, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 kwietnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II Ca 748/16,

Dnia 6 kwietnia 2018 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.