IV CSK 343/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622351

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r. IV CSK 343/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku E. Spółki Akcyjnej w G. przy uczestnictwie M. R. o stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt IV Ca (...),

Dnia 20 lutego 2019 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.