IV CSK 309/18, Rozstrzygnięcie sporu o ważność umowy kredytu bankowego denominowanego do obcej waluty. Niedozwolone w rozumieniu art. 385(1) § 1 k.c. postanowienia umowy kredytu bankowego denominowanego w obcej walucie. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2020/7-8/64

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.