IV CSK 285/16, Wystąpienie z powództwem przewidzianym w art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. Wykładnia wzorca. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2308321

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.