IV CSK 13/19, Warunki uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone. Dopuszczalność badania pod kątem abuzywności... - OpenLEX

IV CSK 13/19, Warunki uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone. Dopuszczalność badania pod kątem abuzywności klauzuli przewalutowania zawarta w umowie kredytu. Kryterium dobrych obyczajów „rażącego” naruszenia interesów konsumenta przy uznaniu danego postanowienia umownego za niedozwolone. Abuzywność niektórych postanowień umownych zawieranych z udziałem konsumentów. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2741776

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.