IV CR 167/61 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1673014

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1962 r. IV CR 167/61

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia M. Piekarski

Sędziowie: B. Łubkowski (sprawozdawca), J. Kamiński.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.