IV CO 96/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497611

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2018 r. IV CO 96/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w Z. akt sygn. I C.../17 z postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa M. P. przeciwko M. P. o rozwód oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w Z.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.