Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509652

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 czerwca 2018 r.
IV CO 94/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sędziowie SN: Wojciech Katner, Marian Kocon (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 czerwca 2018 r.,

wniosków sędziów Sądu Apelacyjnego w B. o wyłączenie od rozpoznania sprawy I ACo.../18

w przedmiocie wniosków sędziów Sądu Okręgowego w B. o wyłączenie od rozpoznania sprawy Sądu Okręgowego w B. sygn. I C.../17

z powództwa D.P. przeciwko B.W. o zapłatę,

I. wyłącza od rozpoznania wniosków sędziów Sądu Okręgowego w B. o ich wyłączenie w sprawie z powództwa D.P. przeciwko B.W. o zapłatę, sygn. akt I C.../17, Sądu Okręgowego w B., sędziów Sądu Apelacyjnego w B.:

(...) i delegowanego sędziego Sądu Okręgowego w B. (...);

II. oznacza Sąd Apelacyjny w L. do rozpoznania tych wniosków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.