Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558402

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
IV CO 93/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 kwietnia 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B.

Dnia 18 kwietnia 2018 r. z postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa J.P. przeciwko I. P. o rozwód i alimenty oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.