Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607935

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 stycznia 2019 r.
IV CO 291/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 stycznia 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w G. akt sygn. II C (...) z postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa D. B. przeciwko A. B. o rozwód Dnia 4 stycznia 2019 r. oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w G.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.