Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634133

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
IV CO 29/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 stycznia 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w G. akt sygn. II C (...) z postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa K. B.-P. przeciwko G. B. o rozwód oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w G.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.