IV CO 246/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3053976

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. IV CO 246/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wojciech Katner.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 listopada 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w S. akt sygn. (...) z postanowieniem z dnia 18 października 2019 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa J. J. przeciwko I. J. o rozwód oznacza Sąd Okręgowy w S. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.