Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566529

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2018 r.
IV CO 217/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w O. akt sygn. VI RC (...) z postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa D. G. S. przeciwko J. S. o rozwód, oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w O.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.