Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572114

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2018 r.
IV CO 215/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B. akt sygn. I C (...) z postanowieniem z dnia 11 września 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa J. T. przeciwko A. T. o rozwód, oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.