IV CO 206/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634103

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2018 r. IV CO 206/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 września 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w S. akt sygn. I C (...) z postanowieniem z dnia 13 września 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa J. K. przeciwko R. K. o rozwód oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.