IV CO 200/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634164

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2018 r. IV CO 200/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 września 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B. akt sygn. I C (...) z postanowieniem z dnia 6 września 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa A. J. przeciwko K. J. o rozwód i alimenty oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.