Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721110

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 września 2019 r.
IV CO 191/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Joanna Misztal-Konecka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 września 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B. akt sygn. I C (...) z postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa J. G. przeciwko M. G. o rozwód i alimenty oznacza Sąd Okręgowy w B., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.