IV CO 10/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3126259

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2020 r. IV CO 10/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 lutego 2020 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B. akt sygn. X C (...) z postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa B. C. przeciwko P. C. o rozwód

Dnia 7 lutego 2020 r. oznacza Sąd Okręgowy w B., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.