III UZP 8/22, Przesłanki kwalifikacji danej osoby do grupy osób, które są niepełnosprawne w określonym stopniu. Zmiana stopnia niepełnosprawności - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3555412

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.