III UZP 33/88 - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 1989/12/199

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.