III UZ 6/22, Zakaz orzekania ponad żądanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Procedura sądu w przypadku gdy organ rentowy orzekł o prawie do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej bez przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3439370

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.