III USKP 25/21, Odszkodowanie w przypadku wypadku przy pracy na terenie jego gospodarstwa rolnego. Określenie „umyślnie lub... - OpenLEX

III USKP 25/21, Odszkodowanie w przypadku wypadku przy pracy na terenie jego gospodarstwa rolnego. Określenie „umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3123438

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.