III USK 170/21, Zaliczenie czasu odbywania zasadniczej służby wojskowej do stażu uprawniającego do wcześniejszej emerytury - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3370642

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.