III UK 446/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3075181

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2020 r. III UK 446/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Leszek Bielecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z udziałem Z. K., A. J., J. L., M. K., K. K., P. J. o obowiązek ubezpieczenia społecznego,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 4

listopada 2020 r.,

na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.