III UK 33/17, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Zakres wyłącznia zawartego w § 2 ust. 1 pkt 29... - OpenLEX

III UK 33/17, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Zakres wyłącznia zawartego w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949). Charakter przepisu art. 1033 k.p.k. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2018/11/152

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.