III SK 53/16, Wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwroty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym w ramach rachunku oszczędnościowego a bankowe rozliczenia pieniężne. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2018/10/144

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.