III SAB/Wr 176/20, Charakter dyscyplinujący sumy pieniężnej przyznawanej od organu na rzecz skarżącego. - Wyrok Wojewódzkiego... - OpenLEX

III SAB/Wr 176/20, Charakter dyscyplinujący sumy pieniężnej przyznawanej od organu na rzecz skarżącego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3091675

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.