III SAB/Lu 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140478

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 października 2019 r. III SAB/Lu 30/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Tchórzewska (spr.).

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal Anna Strzelec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 października 2019 r. sprawy ze skargi R. H. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. w przedmiocie zwolnienia ze służby oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.