Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001843

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2018 r.
III SAB/Łd 61/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.).

Sędziowie WSA: Krzysztof Szczygielski, Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w O. w sprawie wydania zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego o zdarzeniu drogowym postanawia: otworzyć zamkniętą rozprawę i rozprawę odroczyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.