Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001795

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 8 lutego 2018 r.
III SAB/Kr 130/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi G. S. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w braku złożenia propozycji służby postanowił podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.