Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803741

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 listopada 2017 r.
III SAB/Kr 111/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Kraków, dnia 20 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o zwieszenie postępowania w sprawie ze skargi P. F. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji nowych warunków pełnienia służby postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.