Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 maja 2011 r.
III SAB/Gd 14/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sędziowie: NSA Marek Gorski, WSA Alina Dominiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w sprawie ze skargi T. W. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia punktów karnych z ewidencji kierowców postanawia wyłączyć sędziego NSA Jacka Hylę od rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.