Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888179

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
III SA/Wr 63/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sędziowie: NSA Józef Kremis (spr.), WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) grudnia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.