III SA/Wr 430/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131451

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Wr 430/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sędziowie: WSA Katarzyna Borońska, NSA Anna Moskała (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi "A" w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości dotacji wykorzystanej w 2013 r. niezgodnie z przeznaczeniem oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.