III SA/Wr 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139605

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2019 r. III SA/Wr 269/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:.

Sędziowie: Sędziowie: WSA Barbara Ciołek (spr.), NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 października 2019 r. sprawy ze skargi W. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.