III SA/Wr 188/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812206

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2016 r. III SA/Wr 188/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A Sp. z o.o. we W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automatach poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.