III SA/Wa 870/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807017

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. III SA/Wa 870/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Protokolant, sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz referent stażysta Agnieszka Cudna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2014 r. nr IPPB3/423-818/14-4/PK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: odroczyć ogłoszenie orzeczenia na dzień 17 lutego 2016 r., godzina 8:40., sala C

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.