III SA/Wa 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141353

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. III SA/Wa 853/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Barszcz.

Sędziowie WSA: Ewa Izabela Fiedorowicz, Katarzyna Owsiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 listopada 2019 r. sprawy ze skargi S. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.