Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001874

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2018 r.
III SA/Wa 582/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Owsiak.

Sędziowie: SO (del.) Ewa Izabela Fiedorowicz, WSA Ewa Radziszewska-Krupa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 lutego 2018 r. sprawy ze skargi B. I. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2016 r. nr IPPB4/4511-899/16-9/MS2/AK w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.